ดรอปจากช่องฟรีรายวันที่กล้าหาญชายแดน

jinnews1.xyz

26.08.2021 ... ก่อนจะถูกสั่งให้ออกจากราชการและถูกออกหมายจับในข้อหาฉกรรจ์ที่มีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต ... ก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างได้ด้วยความกล้าหาญ ...

19.03.2021 ... มีผู้เยาว์หลายร้อยคนที่ไม่มีคนเดินทางมาด้วย เดินทางมาถึงพรมแดนระหว่างเม็กซิโกและสหรัฐฯ จำนวนมากในแต่ละวัน บีบีซี มุนโด ...

ในช่วงการสู้รบครั้งใหญ่บริเวณชายแดนไทย-รัฐฉาน เมื่อเดือนเมษายน 2548 ... ในช่วงที่สมเด็จพระนเรศวรฯ ทรงทำสงครามประกาศอิสรภาพจากการยึดครองของพม่า ...

- 2562. 12.12.2021 ... วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ - การเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ... รายหนึ่ง ที่ความจริงออกจากพรรคเราก่อนหน้านี้แล้ว คือ ส.ส.

15.04.2020 ... คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอ.

เมื่อต้องตกเป็นเหยื่อของชาวแอฟริกันผิวขาว คานธีจึงหาทางแก้โดยใช้การรวม. พลังสามัคคีเขาเริ่มพัฒนาชุมชนของผู้คนจากต่างเชื้อชาติและต่างศาสนาขึ้น ทุก. คนอยู่ร่วมกัน ...

( , 2556). คําว่า “เขตเศรษฐกิจพิเศษ” เป็นที่รู้จักของคนไทยมานานพอสมควร ... เวียดนาม เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจีน – เมียนมาร์ เป็นต้น (ชรินทร์ หาญสืบสาย, 2556).

16 2563. 12.11.2020 ... บางถ้อยคำจากการปราศรัยบนเวทีประชาชนปลดแอก เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2563 ... หรือกระทั่งไลน์ ท่ามกลางการชุมนุมในลักษณะแฟลชม็อบรายวันนับตั้งแต่ ...

2563 . 10.03.2021 ... งานประกาศผลและพิธีมอบรางวัล "สื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2563 เป็นการตอกย้ำความสำคัญของการทำงานสื่อที่กล้าหาญ ในการนำเสนอข้อมูล ...

21.11.2020 ... ตชด.24 กล่าวว่า มูลนิธิฯ เป็นกองทุนช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ครอบครัวตำรวจตระเวนชายแดน จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญจนเป็นเหตุให้เสียชีวิต ...