Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan mahkemeye istismar raporu: Evlenmesi çocuğun ‘yararı’na

  • 10:14 23 Ekim 2018
  • Hukuk
ANKARA - Çocuk Esirgeme Kurumu, maruz bırakıldığı cinsel istismar sonucu gebelik oluşan 16 yaşındaki çocuğun evlenmesi için görülen “izin davası”na sunduğu raporda, çocuğun istismar zanlısı ile evlenmesinin “yararı”na olacağını belirtti. Mahkeme, raporu kabul etmedi. 
 
Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalan ve maruz bırakıldığı istismar sonucu gebelik oluşan 16 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi için Ankara 4. Aile Mahkemesi tarafından açılan “izin davası”nın ikinci duruşması görüldü. Duruşmaya, çocuğun ailesi ve avukatının yanı sıra Ankara Barosu Çocuk Hakları Komisyonu’ndan avukatlar da katıldı. Bir önceki duruşmada müdahillik talebinde bulunan Ankara Çocuk ve Kadın Hakları Merkezi’nin talebi kabul edilirken, çocuk yaşta evlendirilmelerin önünü açan Anayasa’nın 124. Maddesi’nin iptali ise Anayasa’ya aykırılık olmadığı gerekçesiyle reddedildi. Mahkeme, gerekçesini ise şöyle açıkladı: “Müdahilliğine karar verilenler her ne kadar Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yasanın iptali yönünden başvuruda bulunmuş iseler de, TMK 124. Maddesi’nde öngörülen evlenme yaşı ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde yer alan çocuk tanımı, çocuk haklarının korunması ve çocuğun cinsel istismarının önüne geçilmesi gibi maddelerle çelişmektedir. Anayasaya aykırı bir durum teşkil etmediği için Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun iptaline karar verildi.”
 
Mahkemede, Çocuk Hakları Alanı’nda Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAV) adına konuşan Avukat Şahin Antakyalıoğlu, suç tarihine dikkat çekerek, “Davacının bulunduğu yaş durumu itibarıyla ortaya koyduğu eylemin idraki içinde olup olmadığı Cumhuriyet Savcılığı’nca araştırılmamıştır. TCK’nin ilgili maddesinin öngördüğü 3 unsur olan cebir, şiddet ve hile yolu ile ilişkiye girilmiş olup olmadığı hususu üzerinde durulmamıştır. Bu yönü ile rapor alınmamıştır. Ailesi ve sosyal anlamda  yaşadığı sorunlar var ise de bunun savcılık kanalı ile araştırılıp ortaya konulması gerekir. Bu durumlar göz önüne alınmamış, takibin şikayete bağlı olmadığı, şikayetinden vazgeçmesi üzerine takipsizlik kararı verilmiştir” dedi. 
 
Duruşma 26 Kasım'a ertelendi
 
Mahkeme, savunmaların ardından çocuğun bir sonraki duruşmaya pedagog eşliğinde getirilmesine, yeniden sağlık kurulu raporunun alınmasına, çocuğun “alıkoyma” yönünden 30. ASCM mahkeme dosyasının izlenmesine ve davanın Aile Sosyal ve Politikalar Bakanlığı’na ihbarına karar verdi. Duruşma, 26 Kasım’a ertelendi. 
 
'İlk kez Baro’nun müdahilliği kabul edildi'
 
Davayı takip eden Ankara Barosu Çocuk Hakları İzleme Merkezi’nden Avukat Hilal Çelik, mahkemenin çocuğun üstün yararının göz önünde bulundurularak Aile Bakanlığı'na ihbar edilmesi ve çocukla ilgili yeniden bağımsız bir sosyal inceleme raporu hükmü vermesinin olumlu olduğunu vurguladı. Hilal, ayrıca çocuk yaşta evliliklerde görülen “izin davaları”nda ilk kez Baro’nun müdahilliğinin kabul edildiğini ifade ederek, “Bir hukuk davasında ve evlenme izni ile açılmış bir davada seri müdahilliğimizin kabul edilmesi de ayrıca olumlu bir karar” diye konuştu.  
 
Çocuk Esirgeme Kurumu’nun istismar zanlısı ile evlenmesinin çocuğun yararına olacağına dair ifadelerin yer aldığı raporuna değinen Hilal, “Mahkeme o raporu kabul etmedi zaten. Ara kararda hüküm tesis etti onunla ilgili. Bakanlık evlilik iznine ‘olumlu’ bakan rapor ile ilgili soruşturma açmıştı. Mahkeme bu raporu da istedi. Bakanlık ile paralel ilerleyecek süreç. Tabi ki Anayasaya aykırılık iddiamızın arkasındayız. Mahkeme bu talebi reddetmeseydi çok daha olumlu bir karar olacaktı. Çünkü devletin pozitif hükümlülüklerine aykırı 18 yaş altı çocuk evliliklerinin yasal olması. Bu aynı zamanda çocuk istismarıdır. Mahkemenin bu kararı bizler açısından kabul edilebilir değildir” ifadelerini kullandı.
 
Ne olmuştu?
 
Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalan 16 yaşındaki çocukta maruz bırakıldığı cinsel istismar sonucu gebelik oluşurken, zanlı hakkında açılan dava “takipsizlikle” sonuçlandı. İstismar sonucu dünyaya gelen 4. 5 aylık bebekle birlikte kurumda kalan çocuğun istismarcıyla evlendirilmesine dair Ankara 4. Aile Mahkemesince “izin davası” açıldı. İlk mahkemede kurum, çocuğun evlenmesinin “yararına olacağına” dair sosyal hizmet raporu sundu.  Olayın duyulması ardından mahkemeye ÇAÇAV ve Ankara Barosu Çocuk Hakları İzleme Merkezi müdahillik talebinde bulundu.