Meslek örgütleri ve sendikalardan TTB’ye destek

  • 13:04 9 Ağustos 2018
  • Güncel
 
ANKARA - Meslek örgütleri ve sendika temsilcileri, Sağlık Bakanlığı tarafından TTB MK üyelerine açılan idari soruşturmaya tepki göstererek, soruşturmaların durdurulmasını istedi. 
 
Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu KESK, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Sağlık Bakanlığı’nın TTB Merkez Konseyi üyelerini hedef alan uygulamalarına dair TMMOB toplantı salonunda ortak açıklamada bulundu. Toplantı odasına “TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında başlatılan soruşturma durdurulsun” pankartı asıldı. 
 
Toplantıda açıklamayı yapan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TTB üyeleri hakkında başlatılan soruşturmada uzun süren gözaltından sonra adli kontrol şartıyla üyelerinin bırakıldığını, aynı dönem Sağlık Bakanlığı tarafından merkez konsey üyeliklerinin düşürülmesine yönelik açılan davanın da ret edildiğini belirtti. Tüm bunlara rağmen Sağlık Bakanlığı’na bağlı iş yerlerinde çalışan TTB MK üyelerine yönelik baskı ve idari işlemlerin devam ettiğini kaydeden Emin, hükümetin ve Sağlık Bakanlığı'nın uygulamalarının sağlık hakkı ve insan hakları açısından değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. 
 
‘Anayasa’nın meslek örgütleriyle ilgili hükümlerin hiçe sayılması demektir’
 
Emin, " Türk Tabipleri Birliği'nin özerkliği ve özerk kalması tüm toplumsal açısından çok önemlidir. Ancak siyasal iktidar ve onun bünyesindeki Sağlık Bakanlığı'nın aslı amacı uluslararası hekimlik değerleri ve toplumun sağlık hakkı açısından son derecede önemli olan bu özerkliği ortadan kaldırmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın kendi kurumlarında çalışan TTB MK üyelerinin görevleriyle ilgisi olmayan nedenlerle işten atma talebiyle soruşturma açması, görevini kötüye kullanması ve Anayasa'nın meslek örgütleriyle ilgili hükümlerin hiçe sayması demektir” dedi.  
 
' Soruşturmaları durdurun'
 
Sağlık Bakanlığı'nı insanlığın ve hekimliğin birikimine saygı duymaya, insan haklarına uygun davranmaya ve görevini kötü kullanmamaya çağıran Emin, şöyle dedi: “Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nı TTB'ye yönelik tutumlardan vazgeçmeye, hukuku, diyaloğu ve demokrasiyi esas alan bir tutuma ve kendi kurumlarından çalışan TTB Merkez konseyi üyeleri hakkında başlatılan soruşturmaları durdurmaya davet ediyoruz."