Sinpaş Altın Oran imar planları yargı kararı ile iptal edildi

  • 12:53 2 Kasım 2018
  • Ekoloji
ANKARA - 5. İdare Mahkemesi,  İmrahor Vadisi yamaçlarına yapılan ve Sinpaş Altın Oran olarak da bilinen Güneypark'ta, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin açtığı dava sonucunda, plan değişikliğine ilişkin dava konusunu iptal etti. 
 
Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos 2017 tarihli ve 1721 sayılı kararıyla onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin dava konusu işlemi iptal etti. Mahkeme uygulama imar planı değişikliğinin şehircilik ilke ve planlama esaslarıyla, imar mevzuatına uygun olmadığı kanaatine vardı. 
 
Mahallinde yaptırılan keşif ve bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan bilirkişi raporu ile bu davanın sonuçlanış biçimini ve dosyada yer alan diğer bilgi ve belgelerini de değerlendiren mahkeme, iptal gerekçesinde dava konusu meclis kararıyla onaylanan imar planı değişikliklerinde şehircilik ilke ve esaslarına, planlama tekniklerine, kamu yararına dolayısıyla hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna vardığını da belirtti.
 
'Yargı kararı haklılığımızı bir kez daha kanıtladı'
 
Kararı değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, söz konusu imar planı değişikliklerine ilişkin daha önce yürütmeyi durdurma kararı aldıklarını da anımsatarak, "Bu kararlar kamu yararı mücadelesinde önemli kazanımlardır. Ancak hukuk devletinin yara aldığı ve hukuksuzluğun kol gezdiği bir sistemde, yöneticiler yargı kararlarını yerine getirmeyerek İmrahor Vadisinin katledilmesine,  kentin nefesinin kesilmesine neden olmuşlardır. Yargı kararları mücadelemizin haklılığını bir kez daha kanıtlamıştır" diye konuştu. 
 
'Ankara'nın değerleri yok ediliyor'
 
Tezcan,  Ankara'da akla ziyan projelerle vadilerin yok edildiğini, ekosistemin ise bozulduğunu belirterek, "Kentler betonlaşıyor, doğal yaşam alanları ve su havzaları yok oluyor. İmrahor Vadisi hepimiz için yaşam kaynağıdır. İmrahor Vadisi, şehrin betonlaşmasına karşı insanların doğayla bağ kuracağı ender alanlardandır. Gökçek döneminde başlayan bilimsel bilgiden yoksun azgın betonlaşma hırsı,  Ankara'nın geleceğini ipotek altına almıştır. Oysa Ankara taşıdığı doğal varlıkları, çok katmanlı kültür varlıkları ile dünya kenti olacak bir başkent potansiyelini barındırmaktadır. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak,  Ankara'nın değerlerinin korunmasına ve potansiyelinin açığa çıkartılarak yaşanabilir bir başkent olmasına yönelik mücadelemiz devam edecek" dedi.