‘2017 yılında 119 bin 92 hektarlık alan yok edildi’

  • 15:25 6 Ağustos 2018
  • Ekoloji
DİYARBAKIR - Diyarbakır Ekoloji Platformu, Orman Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2017 yılı içerisinde 2411 adet orman yangını vakasının yaşandığını ve 119 bin 92 hektar ormanlık alanın yanarak zarar gördüğünü belirtti. 
 
Son aylarda Dersim, Mardin, Şırnak ve Diyarbakır’ın Lice, Kulp ve Silvan ilçelerinde yüzlerce hektarlık alan, operasyon sonrası çıkan orman yangınlarına müdahale edilmemesi nedeniyle yok oldu. Yalnız ağaçlar değil hayvanlar da çıkan yangınlardan etkileniyor. Diyarbakır Ekoloji Platformu öncülüğünde doğa tahribatları ve orman yangınlarına ilişkin Kent Terası'nda basın açıklaması gerçekleştirildi. 
 
Orman yangınlarının tüm ülkeleri ilgilendiren, can ve mal kayıplarına yol açan en önemli afetlerden olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Orman yangınları su kaynaklarının bozulmasına, hava kirliliğine, erozyona, çölleşmeye, çığ, heyelan ve sel gibi afetlerin etki değerinin fazlalaşmasına ve bulunduğu coğrafyayı tehdit etmesine yol açmaktadır. Türkiye’de son yıllarda yaşanan orman yangınlarının artışı, bu coğrafyada yaşayan tüm canlıları etki altında bırakmaktadır. Burada ilgili kurumların ihmal durumları da söz konusudur. TÜİK yayınları değerlendirildiğinde Türkiye’nin yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 30’unu oluşturan ormanların ne yazık ki korunamadığını görmekteyiz.  
 
Yangın sonrası oteller yükseldi
 
Anız yakma, çöplük yangınları, avcı ve çoban ateşi, sigara, piknik ateşi, enerji nakil hattı ve trafik kazaları gibi sebepler ormanlar yangınlarının yüzde 49’unu kapsıyor. Yüzde 10’u kundaklama, ranta dönük orman açma ve diğer nedenlerle kasıtlı olarak çıkarılan yangınlardır. 2004 yılında Muğla Güvercinlik’te çıkan orman yangını sonrası yok olan orman alanında otellerin yükseldiğini de görmekteyiz. Nedeni saptanmayan faili meçhul orman yangınları ise yüzde 31’ini kapsamaktadır. Ülkemizde doğal nedenlerle çıkan orman yangınları, toplamda olan yangınların yüzde 3’ünü oluşturmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü’nün 2017 yılı içerisinde 2411 adet orman yangını vakasının yaşandığını ve 119 bin 92 hektar ormanlık alanın yanarak zarar gördüğünü belirtmiştir.
 
Bölgedeki orman yangınları faili meçhul kategorisinde 
 
Bölgemizde yaşanan orman yangınları faili meçhul kategorisindedir. Doğal bir şekilde yanmadığını, insan eli ile yakıldığını ve bazen de güvenlik nedeniyle yakıldığını görüyoruz. Literatürde orman yangınlarının oluşma potansiyeli o bölgenin iklim koşulları ile güçlü bir şekilde alakalıdır. Bu bağlantı bütün yangın davranışı modellerinin temelini oluşturmaktadır. İklim ve hava koşulları yakıtların fiziksel karakteristiklerini ve kimyasal özeliklerini değiştirmekte, bu da yakıtın yanabilirliğini etkilemektedir. İklim, vejetasyon ve yangın dinamik olarak ay süreçte sürekli olarak etkileşim içerisindedir. Bölgede yetişen ağaç ve bitki desenine bakıldığında, tüm yukarıda zikredilen yangın potansiyelinin doğal olarak çıkamayacağını göstermektedir.
 
Bu yüzden bölgemizde bulunan bitki vejetasyonu değerlendirildiğinde yangının kendi kendine çıkma ihtimali hiç yoktur. Dolayısıya karakollara yakın bölgelerde oluşan ormanların yakılması kanuna göre de suç sayılmaktadır. Yetkili merciler yangının çıkış sebebini ne araştırmış ne de orada yeni bir bakım ve dikim işlemlerini yapmamışlardır. Bu görevi ihmaldir, bu görevi kötüye kullanmadır.”